Perziana 
Ontdek de Historie met de Deskundigheid die het Verdient

Bakermat van de wereld 

Iran, ofwel het voormalig Perzië, kent door de loop der tijden verschillende dynastieën die hun stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling tot het huidige Iran. Gedurende de reis zullen wij u kennis laten maken met de diverse invloeden die zijn achtergebleven in cultuur, architectuur en staatsinrichting.                         

Hieronder wordt de voornaamste dynastieën van Iran genoemd:      

Tijdens onze reis nemen wij u mee door deze indrukwekkende geschiedenis. Dit zijn de voornaamste dynastieën die wij tegenkomen:

  • Achaemeniden: (ca. 550 – 336 v.Chr.)

Nadat Cyrus de Grote Iran binnenkwam en het grootste leger aller tijden heeft opgebouwd gaf hij het land de naam: Perzië. Het Achaemenidisch imperium was de grootste dynastie die de wereld tot dusver had gekend. Het land was uitgebreid van Anatolia en Egypte tot West-Azië en het noorden van India en centraal Azië. Door de geografische ligging stond het land erg in de belangstelling van oostelijke imperiums. De Babyloniërs waren er daar één van en in 539 v.Chr. verovert Cyrus II de Grote, Babylon. Dit betekende, dat de Perzen de dominerende macht in het Midden-Oosten in hun bezit hadden.  

Om dit grote land te kunnen leiden heeft Cyrus de Grote, 4 belangrijke steden tot hoofdstad benoemd. Het belang van de stad werd bepaald aan de hand van de geografische ligging van de stad en de connecties met andere regio’s: Babylon, Susa, Ekbatan en Persepolis.  
Tijdens de Achaemenidische periode zijn de volgende belangrijke bouwstenen opgezet: het humane recht, de redding van de Joden van Babylon, het introduceren van een Godsdienst (Zoroastrisme) en het opzetten van een onsterfelijk leger. Tijdens onze reis zullen we Persepolis bezoeken. Met wat fantasie kan men zich een beeld voor de geest halen van de structuur van het paleis. Hieronder een link naar een documentaire over Persepolis op Youtube:  

De vele bezienswaardigheden van de Achaemeniden zult u te zien krijgen tijdens onze reizen in de omgeving Shiraz en Ahwaz.    

  •  Safaviden: (ca. 1501 – 1736)

De Safaviden hebben een aantal belangrijke veranderingen in Iran tot stand gebracht waar we tot op de dag van vandaag de invloeden van kunnen zien. De Safavian maakten de sjiitische islam tot staatsgodsdienst van het Perzische rijk. Er werd gezegd dat de gelovigen directe afstammelingen waren van de profeet Mohammed. De reden om van Iran een verenigd islamitische land te maken was dat alle mensen door hun geloof gelijk zijn en dat ze hetzelfde doel voor het land nastreven, namelijk: het land beschermen tegen de buitenlandse vijanden. Een andere belangrijke reden voor het kiezen van de sjiitische islam was om Iran van de Arabische landen te onderscheiden aangezien zij met name Soenniet zijn. Tijdens deze dynastie zijn er veel moskeeën en scholen gebouwd om mensen op te leiden om hen zo de juiste wijze van leven te leren. 

Farsi werd tijdens deze dynastie tot de officiële taal van het land benoemd. Op scholen, in het hele land, werd alleen Farsi gesproken en geleerd. Alle wetten van het land werden ook in het Farsi opgesteld. Doordat de bevolking al geruime tijd Turks sprak, werd het gebruik van deze taal ook toegestaan. Na een aantal jaren begon iedereen Farsi te leren. De Turkse taal werd daardoor minder gesproken. 

De invloed van de Safaviden is met name in Isfahan en omgeving te bewonderen.  
  • Qajar: (1789–1925)

De Qajar dynastie heeft verschillende invloeden in het land gehad. Eén van deze invloeden was het feit dat in 1796  Teheran werd veroverd en tot de hoofdstad van Iran werd benoemd; dit is Teheran tot op de dag van vandaag  gebleven. Daarnaast bleef het land wel onafhankelijk, ondanks het feit dat in deze periode de Europese grootmachten zoals  Engeland en Rusland relatief veel invloed in Perzië uitoefenden. Meerdere delen van Iran zijn tijdens Qajar dynastie aan buurlanden gegeven. Land is in deze periode als ruilobject gebruikt.

Tijdens Qajar zijn er vele tuinen en paleizen gebouwd; ook zijn er talrijke kunstvoorwerpen vervaardigd. Later zijn de eerste studenten naar Engeland gestuurd om diverse technische studies te volgen. Door die investering van de koning maakte hij de plannen van de moderne eerste minister Amir Kabir, de oprichting van een modern onderwijsinstituut, mogelijk: de Dar ol Fonoun, de eerste op westerse wetenschap gebaseerde Perzische Hogeschool. 
  • Pahlavi: (1925 – 1979)

De laatste koninklijke familie in Iran was de Pahlavi dynastie. Tijdens de Pahlavi dynastie is een aantal belangrijke acties opgezet: er zijn gemeentehuizen in alle grote steden gebouwd. Hierdoor kregen mensen een geboorteakte, een naam en achternaam. Alles werd geregistreerd en de mensen verkregen een identiteit. Ook werd er een wet geïntroduceerd voor het hele land: iedereen werd gelijk behandeld. De rechtbanken hanteerden dezelfde wet en iedereen kreeg dezelfde straf, maar ook beloningen van de regering waren voor iedereen gelijk. Voorheen had iedere regio een eigen leger. Het bouwde een leger op en dit leger was verantwoordelijk voor het gehele land. Dat deze dynastie erg belangrijk was blijkt ook uit de volgende rechten en regelgevingen die in deze periode zijn ontwikkeld: Het vrouwenrecht, het oprichten van de eerste bank: Sepah, het oprichten van radiostations en het bekend maken van de radio en de werking daarvan, het oprichten van de grootste Iraanse universiteit gevestigd in Teheran: Teheran universiteit, het bouwen van spoorwegen van de Perzische Golf tot aan de Kaspische zee, het veranderen van de naam van Perzië naar Iran, het veranderen van de Arabische kalender naar een nieuwe Iraanse kalender en het oprichten van verzekeringsmaatschappijen. De Pahlavi dynastie is erg  belangrijk geweest voor het moderne Iran en dat is in iedere stad ook nog steeds duidelijk herkenbaar.  
  • Islamic Republiek: (1979 - Heden)

Imam Khomeini, (ayatollah Rouholah Khomeini) was de leider van de republiek en heeft na verloop van  tijd de naam van Iran gewijzigd in Islamitische Republiek van Iran. Op 1 februari 1979 keerde hij na 5 jaar ballingschap naar Iran terug. Na de revolutie veranderde er veel in het land.

Het nieuwe regime was gericht tegen Amerika. Het accepteerde niet langer de macht van Amerika in Iran. De Verenigde Staten hadden jarenlang de regering van de Sjah gesteund en de revolutie van 1953 de kop ingedrukt. Imam Khomeini werd “Velayate Faghih” oftewel de voogdij van de jurist genoemd. De regelgeving van het land is in deze periode aan de hand van de Koran geschreven en meerdere ayatollahs hebben hun eigen bijdrage aan de regelgeving geleverd. Na de dood van Imam Khomeini is Ali Khamanei tot tweede Islamitische leider van het land benoemd. Hij werd geboren op 13 juli 1939 in Mashhad. Hij droeg de titel van de derde president van Iran tijdens de Islamitische Republiek periode en is één van de leerlingen van Imam Khomeini geweest. Hij is in Teheran woonachtig en elke vrijdag na het grote gebed geeft hij een speech voor al het aanwezige publiek.

Laatste foto is de huidige president van Iran, Ayatollah Rohani.